Forårsgeneralforsamling
Mandag den 20. februar 2017 kl. 18.00 på Vestermarkskolen.

Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00.

Af hensyn til planlægning vil vi gerne have tilmelding senest 15. februar, så vi ved hvor meget mad vi skal bestille.

Efter selve generalforsamlingen, skal vi arbejde med planlægning af det kommende kommunalvalg i november:

Valgprogram, valgtemaer, opstilling, valgmaterialer, valgaktiviteter m.v.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning fra Byrådsmedlem.
 4. Beretning fra Bestyrelsen.
 5. Beretning fra øvrige valgte repræsentanter.
 6. Godkendelse af regnskabet for 2016.
 7. 1. maj 2017.
 8. Valg af tillidsrepræsentanter.
 9. valg af formand                           på valg Erling Johansen
 10. valg af best.medl.                        på valg Ole Jørgensen
 11. valg af suppleant                         på valg Lis Tobiasen
 12. valg af revisor                             på valg Marianne Georgsen
 13. Eventuelt.

Så er det også tid for kontingentindbetaling:

Kr. 200 helårlig          Kr. 100 halvårlig

Kan overføres til Nordea reg. nr. 5702 kontonr. 0121-146-495.

Eller simpelthen afregnes kontant på Generalforsamling til Niels Maniche.

På gensyn, mød talstærkt op der er brug for alle gode kræfter.

Bestyrelsen

7-2-2017 - Arne Ebsen

Forårsgeneralforsamling
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen
Det bliver i Filippahuset
Generalforsamling
Ændring af mødetidspunkt
Liste T holder generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 Filippahuset, Hundstrup
Effekt af skattenedsættelse
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen

Alle emner